Klassisk Christiania. Norge 1814

Nasjonalmuseet–Arkitektur 15.2.-8.6.2014

Dette kartet er et supplement til utstillingen i Nasjonalmuseet–Arkitektur, og viser historiske bygninger i Christiania i tiden før og etter 1814.
Gult markerer bygninger som er revet; bak grønne markører er eksisterende bygninger. Hvis din nettleser støtter geolokasjon er rød markør din posisjon. Klikk og finn!

Mer om utstillingen i museet → x