Om Ukens kunstverk


Ukens kunstverk er et samarbeidsprosjekt mellom Persbråten videregående skole og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Prosjektidéen er å integrere kunst i undervisningen ved å formidle ett viktig kunstverk hver uke i skoleåret ved hjelp av elektroniske medier, og å organisere det konkrete faglige arbeidet med hvert av kunstverkene.

Bildene vist på storskjermer i kantineområdet på Persbråten videregående skole og på dette nettstedet.

Kunstverkene representerer ulike epoker og kunstformer og er hentet fra Nasjonalmuseets samlinger. Nasjonalmuseet har også bidratt med dette nettstedet, tekstene her, samt med opplæring av skolens ansatte.

Lærerne ved Persbråten har utarbeidet undervisningsopplegg til bildene. Disse oppleggene er direkte knyttet opp mot konkrete mål i lærerplanene til flere av skolefagene på alle trinn i den videregående skolen.