Nasjonalmuseets studiesamlinger

Nasjonalmuseets avdeling for design og kunsthåndverk har store samlinger av keramikk og glass. I de faste utstillingene «Stil 1100–1905» og «Design og kunsthåndverk 1905-2005» i Kunstindustrimuseet vises høydepunkter fra samlingene. «Studiesamlingene for glass og keramikk» i 4. etg. rommer flere enn 1800 gjenstander, og gir unike muligheter til fordypning i spennende sider av kunsthistorien.

Nettutstillingen viser 60 enkeltobjekter fra studiesamlingene i tolv tematiske presentasjoner, gruppert etter viktige produsenter, områder eller stilepoker. Utvalget gir eksempler på den store bredden i samlingene og har forklarende tekster som gir supplerende informasjon om enkeltkunstnere, motiver eller sentrale teknikker og begreper. 

En tilsvarende digital presentasjon av Nasjonalmuseets draktgallerier, kan ses på: http://harriet.nasjonalmuseet.no/draktgallerier